Tec Rec Deep DSAT

DSAT (Diving Science and Technology)

Tec Rec Deep DSAT

Tec Rec Deep DSAT

DSAT (Diving Science and Technology) jest najbardziej uznaną organizacją zrzeszającą instruktorów nurkowania technicznego specjalizujących się w szkoleniu płetwonurków technicznych oraz Gas Blenderów. DSAT stworzył programy szkoleniowe dla wielu innych organizacji szkolących nurków technicznych, po raz pierwszy firmuje je swoją nazwą i logiem Tec Rec DSAT. Kursy te skierowane są do bardzo doświadczonych i zaawansowanych nurków rekreacyjnych, którzy chcą wykonać kolejny krok w nurkowaniu.

Tec Rec Deep DSAT

Podstawowy kurs nurkowania technicznego, przełamiesz na nim po raz pierwszy granicę pomiędzy nurkowaniem rekreacyjnym, a technicznym. Na tym kursie nauczymy Cię nurkować, na nowo.
Na kursie pokażemy Ci jak posługiwać się zupełnie nowym dla Ciebie sprzętem nurkowym, nauczymy Cię jak planować, przygotowywać oraz przede wszystkim realizować nurkowania o wydłużonej dekompresji. Nauczysz się planowania “run time’ów”, procedur związanych ze zmianą gazów pod wodą. Przećwiczymy techniki asekuracyjno – ratownicze. Jednym słowem nauczymy Cię wszystkiego o nurkowaniu technicznym, tak abyś mógł wykonywać nurkowania dekompresyjne oraz żebyś mógł zrobić kolejny krok w stronę nurkowań Trimixowych na kursie Tec Rec Trimix DSAT.

Kurs składa się z trzech części: wykładów teoretycznych, zajęć basenowych i nurkowań na wodach otwartych (jezioro, morze). Zapewnimy Ci materiały dydaktyczne w języku polskim (książka, tabele dekompresyjne, film na CD, programy komputerowe). Kurs prowadzimy w grupach maksymalnie 2 osobowych.

Po kursie będziesz mógł: planować i realizować nurkowania o wydłużonej dekompresji do 50 m z użyciem Nitroxu do 100%.

Zakresy nurkowania technicznego
Zastosowanie powietrze do nurkowań technicznych ogranicza głębokość do 56 metrów. Na tej głębokości ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 1.4 ata i chociaż maksymalnie tolerujemy 1,6 ata (66 m) to musimy ograniczyć głębokość ze względu na zegar tlenowy CNS wynoszący 45 minut. Taki czas nie jest wystarczający do przeprowadzenia dekompresji oddychając mieszaninami bogatymi w tlen. Ze względu na narkozę azotową głębokość większości powietrznych nurkowań technicznych ograniczona jest do 50 metrów, a powietrznych, technicznych nurkowań jaskiniowych do 40 m. Aby przekroczyć 50 m należy zastosować trimix.

Zalety nurkowania technicznego
Wydłużenie czasu dennego oraz możliwość i umiejętność przeprowadzenia dekompresji pozwala zerwać z ograniczającym limitem bezdekompresyjnym. Będziesz miał czas żeby ze spokojem obejrzeć ulubiony wrak leżący nieco głębiej niż inne.

Tec Rec Deep DSAT składa się z trzech kursów: Tec Rec Deep 40 DSAT, Tec Rec Deep 45 DSAT i Tec Rec Deep 50 DSAT. Możesz ukończyć je od razu jeden za drugim lub zakończyć każdy etap oddzielnie.

Tec Rec Deep 40 DSAT
Jeżeli jesteś zainteresowany nurkowaniem technicznym, ale nie spełniłeś wymagań wstępnych kursu Tec Rec Deep 50, możesz rozważyć udział w kursie Tec Rec Deep 40. Jest to pierwsza z trzech składowych pełnego kursu Tec Rec Deep DSAT i zawiera pierwsze cztery nurkowania tego kursu. Ponieważ jedno z tych nurkowań możesz wykonać w basenie, wielu nurków zaczyna od kursu Tec Rec Deep 40 w miesiącach zimowych, przygotowując się do nurkowań na wodach otwartych na wiosnę.
Na kursie Tec Rec Deep 40 DSAT nauczysz się: wykorzystywać komputerowe programy dekompresyjne do planowania i wykonywania nurkowań z dekompresją nie dłuższą niż 10 minut na głębokości nie przekraczającej 40 m., wykorzystywać jeden cylinder z gazem dekompresyjnym zawierającym maksymalnie 50 % tlenu (EANx50) dla zwiększenia konserwatyzmu podczas dekompresji.
Wymagania: Stopień PADI Advanced Open Water Diver lub równoważny, stopień PADI Enriched Air Diver lub równoważny, stopień PADI Deep Diver lub dowód na co najmniej 10 nurkowań na 30 metrów, minimalny wiek 18 lat, zalogowane minimum 30 nurkowań, z czego: 10 nitroxowych, 12 głębszych niż 18 m, 6 głębszych niż 30 m oraz aktualne orzeczenie lekarza specjalisty o przeciwwskazaniach do nurkowania z aqualungiem.

Tec Rec Deep 45 DSAT
Kurs Tec Rec Deep 45 zaczyna się w miejscu, w którym zakończył się kurs Tec Rec Deep 40 i przesuwa Twój trening nurka technicznego dalej i głębiej. To druga z trzech składowych pełnego kursu Tec Rec Deep DSAT.
Na kursie Tec Rec Deep 45 DSAT nauczysz się: umiejętności, wyposażenia i planowania potrzebnego do nurkowania na maksymalnie 45 metrów, jak zaplanować i wykonać pojedyncze lub powtórzeniowe nurkowania dekompresyjne używając jednego cylindra z EANx lub tlenem do przyspieszenia lub zwiększenia konserwatyzmu przystanków dekompresyjnych. Nauczysz się także przygotowywać i działać w przypadku przewidywalnych sytuacji awaryjnych oraz udoskonalać podstawowe umiejętności i procedury potrzebne Ci do głębszych technicznych nurkowań.
Na kursie Tec Rec Deep 45 nie będzie ograniczeń czasu trwania dekompresji.
Wymagania: Stopień Rescue Diver PADI, stopień Tec Rec Deep 40 DSAT lub równoważny, zalogowane minimum 50 nurkowań, z czego: 12 nitroxowych głębszych niż 18 m, 6 głębszych niż 30 m, minimalny wiek 18 lat oraz aktualne orzeczenie lekarza specjalisty o przeciwwskazaniach do nurkowania z aqualungiem.

Tec Rec Deep 50 DSAT
Kurs Tec Rec Deep 50 jest zakończeniem Twojego treningu jako pierwszego stopnia w karierze nurka technicznego, odsuwając w przeszłość limity nurkowania rekreacyjnego.
Na kursie Tec Rec Deep 50 DAST nauczysz się: wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów, wykorzystywać nitrox i/lub tlen do dekompresji, wykorzystywać komputerowe programy dekompresyjne do tworzenia własnych tabel nurkowych i do planowania nurkowań. Na tym kursie nabędziesz kwalifikacje do wykonywania technicznych nurkowań dekompresyjnych niezależnie.
Wymagania: Stopień Rescue Diver PADI lub równoważny, certyfikat Tec Rec Deep 45 lub równoważny, zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego: 20 nitroxowych, 25 głębszych niż 18 m, co najmniej 20 głębszych niż 30 m., minimalny wiek 18 lat oraz aktualne orzeczenie lekarza specjalisty o przeciwwskazaniach do nurkowania z aqualungiem.