Tec Gas Blender DSAT

Gas Blender Nitrox

Gas Blender DSAT

Gas Blender DSAT

Gas Blender Nitrox: kurs przeznaczony dla wszystkich osób pragnących samemu przygotowywać mieszanki nitroxowe w zakresie od 22% do 100% zawartości tlenu. Poznasz na nim wszystkie stosowane techniki mieszania nitroxu, techniki uzyskania czystości tlenowej Twojego sprzętu nurkowego oraz sposoby analizy gazów. Zapewnimy Ci podręcznik po Polsku oraz mieszałkę, sprężarkę, tlen oraz analizatory tlenu. Kurs ten idealnie uzupełni Twoją wiedzę i rozwiąże kwestie przygotowania i analizy gazów do kursów Tec Rec Deep DSAT.
Zakres kursu Gas Bender Nitrox obejmuje: Projektowanie mieszanki z użyciem programu DSAT Gas Mix Calculator, otrzymywanie wzbogaconego powietrza (Enriched Air) z dokładnością 1% mierzoną analizatorem tlenowym, stosując odpowiednie procedury bezpieczeństwa, zalety i wady różnych metod mieszania, wyjaśnienie potencjalnych zagrożeń związanych z operowaniem tlenem i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, wyjaśnienie i demonstracja kroków czyszczenia wyposażenia tlenowego takiego jak butle, reduktory, instalacje do mieszania metodą ciśnień parcjalnych oraz opis wymagań standardu oxygen service.

Gas Blender Trimix

Gas Blender Trimix: kurs niezbędny do samodzielnego przygotowania oraz analizy trimixu. Niezbędne dopełnienie do kursu Tec Rec Trimix DSAT. Zapewnimy Ci podręcznik po Polsku oraz niezbędne mieszałki, sprężarkę, gazy oraz analizatory helu i tlenu.
Zakres kursu Gas Bender Trimix obejmuje: projektowanie mieszanki z użyciem programu DSAT Gas Mix Calculator, otrzymywanie mieszanek helowych (Trimix, Heliox) z dokładnością 1% mierzoną pośrednio przez pomiar zawartości tlenu, lub bezpośrednio analizatorem helowym, stosując odpowiednie procedury bezpieczeństwa, zalety i wady różnych metod mieszania, wyjaśnienie potencjalnych zagrożeń związanych z operowaniem tlenem i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, wyjaśnienie i demonstracja kroków czyszczenia wyposażenia tlenowego takiego jak butle, reduktory, instalacje do mieszania metodą ciśnień parcjalnych, oraz opis wymagań standardu oxygen sernice.