Scuba Diver PADI

Scuba Diver PADI

Scuba Diver PADI

Scuba Diver PADI

Pod nadzorem Divemastera lub Instruktora
Kurs nurkowania Scuba Diver, w systemie PADI, pozwoli Ci zapoznać się ze sprzętem nurkowym, jego obsługą oraz umożliwi w prosty, efektywny i bezpieczny sposób nauczenia się oraz doskonalenia podstawowych umiejętności nurkowania. Założeniem kursu jest nie tylko nauka nurkowania, ale także sprawienie przyjemności jego uczestnikom, którzy w prosty sposób mogą zdobyć odpowiednią wiedzę. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane nurkom. Są one do spełnienie przez każdego zdrowego człowieka. Zasadniczym kryterium jest umiejętność pływania (200 metrów w dowolnym czasie i dowolnym stylem), która związana jest z odpowiednią sprawnością fizyczną.

Wymagania wstępne
Minimalny wiek 10 lat dla Junior Scuba Diver oraz 15 lat dla Scuba Diver.

Przebieg kursu (trzy części)
Część pierwsza: Składa się z trzech modułów teoretycznych. Kursant ma do dyspozycji materiały szkoleniowe w postaci podręcznika i płyt DVD z filmem instruktarzowym. Ponadto każdy moduł poprzedzony jest wykładem prowadzonym przez Instruktora PADI. Zajęcia teoretyczne pozwolą zapoznać się z podstawami niezbędnej wiedzy do bezpiecznego przebywania pod wodą.
Część druga: To trzy moduły zajęć praktycznych w basenie w pełnym sprzęcie do nurkowania. Ćwiczenia praktyczne w niektórych wypadkach możliwe są do wykonania, w pewnym zakresie, również na wodach otwartych (wszędzie tam, gdzie warunki akwenu odpowiadają warunkom basenowym). Zajęcia te umożliwią sprawdzenie w praktyce wiedzy teoretycznej podawanej na wykładzie, będąc jednocześnie sprawdzianem podstawowych umiejętności nurkowych.
Część trzecia: To dwa nurkowania w wodach otwartych, które mają na celu doskonalenie wiedzy praktycznej w typowych sytuacjach, zdarzających się pod wodą. Pozwalają one ocenić zdobyte umiejętności. Struktura kursu umożliwia dopasowanie go do indywidualnych umiejętności uczestnika i wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom. Podczas nurkowań szkoleniowych w akwenach otwartych, każdy ze studentów będzie mógł poznać warunki nurkowania oraz środowisko podwodne okolicznych wód, w których będzie nurkował po zakończeniu kursu.

Uprawnienia
Międzynarodowy certyfikat Scuba Diver PADI uprawnia do nurkowania pod bezpośrednim nadzorem Divemastera lub Instruktora do 12 metrów we wszystkich bazach nurkowych na całym świecie. Możliwość uczestnictwa w kursie Open Water Diver PADI.