Rescue Diver PADI

Rescue Diver

Certyfikat Rescue Diver

Certyfikat Rescue Diver

Nurek ratownik

Wymagania wstępne
Posiadanie stopnia Advanced Open Water Diver lub równożędnego innej organizacji, oraz ukończenie kursu resuscytacji i pierwszej pomocy na przykład Emergency First Response. Minimalny wiek 15 lat dla Rescue Diver (osoby pomiędzy 12 a 15 rokiem życia mogą ukończyć kurs Junior Rescue Diver). Program kursu Junior Rescue Diver nie odbiega niczym od kursu Rescue. Po ukończeniu 15 lat stopień ten można zamienić na stopień Rescue Diver.

Przebieg kursu
Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs składa się z pięciu modułów teoretycznych , oraz z 10 ratowniczych sesji treningowych na wodach otwartych i 4 scenariuszy wypadków (minimum dwa dni).

Uprawnienia
Ukończenie kursu PADI Rescue Diver jest pierwszym wymaganiem stawianym podczas kursów na wszystkie stopnie w pionie szkoleniowym Divemastera czy Instruktora Nurkowania PADI.