Emergency First Response

Emergency First Response

Emergency First Respone

Emergency First Respone

Emergency First Response jest kursem pierwszej pomocy przedmedycznej dla szerokiej publiczności i to nie tylko nurkowej. Szkolenie przedstawia procedury, które mogą być stosowane przy udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom wypadków lub nagłych ataków choroby. Umiejętności nabyte podczas kursu mogą pomóc przywrócić, utrzymać i chronić funkcje życiowe u chorych lub rannych pacjentów. Zachęcamy do udziału szczególnie osoby posiadające stopień Advance Ooen Water Diver PADI, dla których szkolenie jest niezbędne do uzyskania stopnia Rescue Diver PADI.

Wymagania wstępne
Ukończone 8 lat.

Tematyka zajęć kursu
Umiejętności, których nauczysz się podczas kursu to ocena sytuacji, stosowanie wyposażenia ochronnego, wstępna ocena, sztuczne oddychanie, reanimacja dorosłego przez jednego ratownika, postępowanie w przypadku krwotoków, postępowanie w przypadku wstrząsu, postępowanie w przypadku urazu rdzenia kręgowego, zadławienie, zastosowanie zestawu tlenowego, ocena obrażeń, ocena stanu chorego, opatrywanie ran, unieruchamianie zwichnięć i złamań.