Divemaster PADI

Divemaster

Certyfikat Divemaster

Certyfikat Divemaster

Mistrz nurkowy
(Level 3 “Dive Leader” EN 14153-3)

Divemaster to pierwszy kurs PADI wprowadzający nurków na profesjonalną ścieżkę nurkowania i odgrywa kluczową rolę w systemie edukacyjnym PADI. W momencie ukończenia kursu student staje się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego. Osoby, które pozytywnie ukończą to szkolenie zdobędą rangę certyfikowanego asystenta instruktora.

Wymagania wstępne
Minimalny wiek 18 lat. Posiadanie stopnia Rescue Diver lub równorzędnego innej organizacji oraz dowód ukończenia kursu pierwszej pomocy na przykład Emergency First Response z ostatnich 12 miesięcy. Posiadanie ukończonych i zalogowanych 20 nurkowań w książeczce nurkowej. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania. Zaświadczenie powinno być wydane w okresie 12 miesięcy.

Przebieg kursu
Program kursu Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebnego do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności i osiągnięć kursantów. Przykładowe harmonogramy zakładają, że zajęcia teoretyczne mają trwać w przybliżeniu 20 godzin, a zajęcia praktyczne 30 godzin (łącznie 50 godzin). Harmonogramy zakładają, że grupa będzie się składać z sześciu studentów. Szkolenie Divemastera składa się z trzech modułów, które obejmują między innymi: sprawdzenie umiejętności pływackich i nurkowych kursanta oraz pogłębianie wiedzy teoretycznej na tematy takie jak: fizyka, fizjologia, środowisko nurkowe, planowanie nurkowania, organizacja i kontrola nurkowania oraz sprzęt nurkowy.

Uprawnienia
Certyfikowany Divemaster ma prawo: asystować instruktorowi PADI podczas prowadzenia szkoleń na basenie i wodach otwartych. Samodzielnie prowadzić programy PADI takie jak: Discovery Local Diving, Scuba Review. Ogólnie nadzorować zarówno szkolenia jak i zajęcia poza szkoleniowe poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami.